Hledáme lokality pro vysílací body

Máte zajímavý dům, nebo alespoň jeho střechu a dobrý výhled?

Pak je velmi pravděpodobné, že by se to dalo příjemně využít. Stále hledáme zajímavá místa, kde by bylo ideální zřídit náš vysílací bod a rozšířit tak naši síť o další pokrytí.

Hledáme / podmínky:

 • Místa s dobrým výhledem na široké okolí nejlépe s dobrou zástavbou ve výhledu
 • Místa vysoce položená, která mají dohled na více měst, vesnic a podobně (tedy klidně i bez husté zástavby)
 • Možnost případně zřízení podružného měření energií, nebo napojení se na stávající rozvod (lze pevně spočítat spotřebu, která není nijak veliká, případně ji měřit)

Co za to?

 • V případě, že potřebujete připojení k internetu, máte jej od nás zdarma
 • Máte-li již internet vyřešený, určitě se dá domluvit oboustranně výhodné plnění i jinou formou

Technické předpoklady:

 • Dobrá dostupnost k vysílacímu bodu - stabilní střecha, dobrý přístup až k anténám
 • Dobrý přístup v případě servisu (samostatně, nebo za Vaší přítomnosti)
 • Stabilní elektrická přípojka 220-250V
 • Možnost umístění skříně - rozvaděče na blízké dostupné místo, ideálně co nejblíže k anténám
 • Stabilní zázemí (dlouhodobá nájemní smlouva, souhlas vlastníka objektu, případně cokoliv, co zajistí dostupnost i v případě, že se změní v domě nájemní vztahy)

Co zajistíme my?

 • Veškerou techniku a její instalaci, konfigurace, ladění neseme na své náklady my
 • Zajistíme prodloužení přívodu elektrické energie, pokud není přímo dostupná

Co zajistíte Vy?

 • Souhlas vlastníka budovy
 • Přístup k danému místu instalace
 • ..ostatní případné legislativní potřeby týkající se objektu (v případě spoluvlastnických podílů souhlas zmocněnce, nebo podílníků)

Jdeme do toho!

V případě, že máte tip, nebo přímo možnost dovolit nám zřízení vysílacího bodu, kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře:


Zde můžete nezávazně poptat připojení ve Vaší lokalitě.
Také nám můžete případně navrhnout umístění vysílacího bodu na Vašem domě, pokud je v zajímavé lokalitě. V takovém případě máte připojení zcela zdarma.

Jaká lokalita připojení Vás zajímá? Ulice, číslo domu, Město.